Här hittar du bönetider för 19.000 platser i Sverige

Den här sidan använder beräkningsmetoden för den muslimska världsliganalen i Makkah för norderländer.

Berömda städer

Stater

Länder