Bönetider i Billingsfors

Bengtsfors Kommun

Wed, 18. Muharram 1446
24 juli 2024

Ytterligare tider
 • Nattbön

  (Sista tredjedelen av natten)

  01:23 - 03:01
 • Tid att fasta

  03:01 - 21:56
Tidslinje för dagens bönetider

 1. Midnatt

  Den nya dagen enligt solkalendern. Solen kommer idag, in sha Allah, att sjunka -11.22° under horisonten. Vissa dagar detta år kommer solen inte att sjunka djupare än -7.52°.
 2. Fajr enligt MWL (Ijtihad)

  Vid den här tiden på året sjunker solen bara -11.22° under horisonten och det finns ingen verklig Fajr. Därför beräknas bönetiden enligt Ijtihad-metoden enligt fatwan från Islamiska Världsleken.
 3. Fajr-bönen 90 minuter före soluppgång (felaktig)

  Fajr-bönen 90 minuter före soluppgången (Schuruk) är giltig om den inträffar efter tiden för 18°. Det är dock inte korrekt att börja fasta vid denna tid. Den kortaste och längsta tiden mellan Fajr och Schuruk detta år är 97 och 155 minuter.
 4. Schuruk (soluppgång) med tillämpade försiktighetsåtgärder

  Solen bör nu vara precis under horisonten, men om du befinner dig på en bergstopp kan den synas tidigare. För att ta hänsyn till detta drar många bönetidsscheman av 2 minuter från den beräknade tiden för Schuruk som en försiktighetsåtgärd. Det anses vara riskabelt att inte slutföra bönen före denna justerade tid.
 5. Schuruk (soluppgång)

  Soluppgången enligt beräkning. I de flesta fall skulle det vara för sent för Fajr-bönen.
 6. Ḍuhā-tid

  Ḍuhā börjar när solen är en spjuts längd över horisonten och varar till Istiwāʾ. Detta är också tiden för ʿĪd-bönen.
 7. Dhuhr

  Dhuhr-bönen börjar efter att solen har passerat sitt zenit (högsta punkt) och börjat sjunka. Den slutar med början av tiden för Asr-bönen (eftermiddagsbönen).
 8. Missing translation (sv-SE) today.dhuhr.Mwl2007.Valid

  Missing translation (sv-SE) today.dhuhr.Mwl2007.Valid
 9. Asr

  Asr börjar när skuggan av ett objekt är lika med dess faktiska längd plus längden på dess skugga vid tiden för Dhuhr.
 10. Missing translation (sv-SE) today.asr.Mwl2007.Valid

  Missing translation (sv-SE) today.asr.Mwl2007.Valid
 11. Asr (Hanafi)

  Asr enligt en åsikt i Hanafi-madhhab börjar när en föremålsskugga blir dubbelt så lång som dess faktiska längd plus längden av dess skugga under Dhuhr-bönen. Det bör noteras att detta endast är en åsikt från Hanafi-madhhab. Inte alla Hanafiter delar denna åsikt. Länder som Turkiet använder inte denna metod.
 12. Asrs slut

  Slutet på Asr-bönen inträffar så snart solljuset blir rött och man kan titta in i solen med blotta ögat. Det anses vara syndigt att försena bönen utöver denna tidpunkt. Det är dock fortfarande obligatoriskt att utföra Asr-bönen fram till tiden för Maghrib-bönen. I nödsituationer får bönen utföras även efter denna tid utan att det betraktas som en synd.
 13. Maghrib

  Solnedgången enligt beräkning och därmed den nya dagen enligt den islamiska kalendern. I många fall skulle det vara för tidigt att be och för tidigt att bryta fastan.
 14. Missing translation (sv-SE) today.maghrib.Mwl2007.Valid

  Missing translation (sv-SE) today.maghrib.Mwl2007.Valid
 15. Ischaa-bönen 90 minuter efter solnedgång (felaktig)

  Ischaa-bönen 90 minuter efter solnedgången (Maghrib) är endast giltig om den inträffar efter Ischaa vid 17°. Den kortaste och längsta tiden mellan Maghrib och Ischaa detta år är 97 och 155 minuter.
 16. Ishaa enligt MWL (Ijtihad)

  Vid den här tiden på året sjunker solen bara -11.22° under horisonten och det finns ingen verklig Ishaa. Därför beräknas bönetiden enligt Ijtihad-metoden enligt fatwan från Islamiska Världsleken.
 17. Midnatt

  Den nya dagen enligt solkalendern. Solen kommer idag, in sha Allah, att sjunka -11.43° under horisonten. Vissa dagar detta år kommer solen inte att sjunka djupare än -7.52°.
 18. Islamisk midnatt

  Slutet på Ischaa-tiden. Den islamiska midnatten refererar till mittpunkten mellan solnedgången (Maghrib) och gryningen (Fajr). Mittpunkten mellan 21:56 och 03:01 är 00:31. På nordliga breddgrader kan Ishaa på sommaren vara efter den islamiska midnatten. I detta fall sträcker sig Ishaa-tiden till Fajr.
 19. Det sista tredjedelen av natten

  Det sista tredjedelen av natten anses inom islam vara en tid av stor betydelse och bör användas för tillbedjan och bön. Den islamiska natten börjar med Maghrib (21:56) och slutar med Fajr. Denna tid avser således perioden från 01:23 till Fajr (03:01).
Gebetszeiten4 months ago

al-Zarqālah (493 H) sa: Fajr är vid 18 grader.

Hans namn är Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Yaḥyā al-Naqqāsh al-Zarqālī (al-Zarqālah) al-Tujibi och han avled år 493 enligt Hijra, vilket motsvarar år 1100. Instrumentmakaren och astronomen från Andalusien. Hans astronomiska instrument och verk skulle användas i ytterligare 400 år. Den store astronomen Nicolaus Copernicus citerade från hans verk...

Abu Hudhayfah
mehr
Gebetszeiten4 months ago

Al-Battānī (317H) sa: "Fajr är vid 18 grader."

Han är Muḥammad ibn Jābir al-Ḥarrānī al-Battānī (317h) och han var den största och mest kända astronomen i den Islamiska Världen. Hans verk var betydelsefulla för utvecklingen av vetenskap och astronomi i Väst. De stora astronomerna i historien använde hans verk, bland dem Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler och Galileo Galilei. Han insåg användningen av trigonometri i astronomi och lade grunden för ytterligare utveckling av astronomi...

Abu Hudhayfah
mehr
Gebetszeiten4 months ago

Al-Biruni (440h) sade: "Fajr är vid 18 grader".

Hans namn är Abu Rayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni. Han avled år 440 efter Hijra (1050). Han är en stor lärd och astronom. Och han kallas geodesins fader i modern tid. Av hans 146 böcker ägnade han 95 åt astronomi, matematik och geografi...

Abu Hudhayfah
mehr