al-Zarqālah (493 H) sa: Fajr är vid 18 grader.

Hans namn är Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Yaḥyā al-Naqqāsh al-Zarqālī (al-Zarqālah) al-Tujibi och han avled år 493 enligt Hijra, vilket motsvarar år 1100. Instrumentmakaren och astronomen från Andalusien. Hans astronomiska instrument och verk skulle användas i ytterligare 400 år. Den store astronomen Nicolaus Copernicus citerade från hans verk.

Astronomen Ibn al-Zarqālah (493 H) sade i det fyrtionionde kapitlet om kunskapen om skymningen (al-shafaq) och början av Fajr (ṭuluʿ al-fajr) i ett av sina brev:

"Du ser på solen, och om den har en nordlig lutning, placera då änden av Alhidade (roterande mätinstrument för vinkelindikering) vid höjden av Väduren (al-ḥamal) i ditt land vid en fjärdedel av höjden, flytta sedan tvärstången från mitten av plattan mot sidan av tecknet arton... Det som återstår är tiden som firmamentet (al-falak) roterar från solnedgången till slutet av skymningen och likaså från början av Fajr (ṭuluʿ al-fajr) till soluppgången."