Al-Battānī (317H) sa: "Fajr är vid 18 grader."

Han är Muḥammad ibn Jābir al-Ḥarrānī al-Battānī (317h) och han var den största och mest kända astronomen i den Islamiska Världen. Hans verk var betydelsefulla för utvecklingen av vetenskap och astronomi i Väst. De stora astronomerna i historien använde hans verk, bland dem Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler och Galileo Galilei. Han insåg användningen av trigonometri i astronomi och lade grunden för ytterligare utveckling av astronomi.

Astronomen Al-Battānī sade år 317 H i det tolfte kapitlet av Al-Battānīs Zīj om tillverkningen av astrolabiet:

"Om du vill ställa in bågarna (muqantarāt) för gryningens uppkomst (ṭuluʿ al-fajr) och skymningens försvinnande (maghīb al-shafaq), placera Stenbocken (ra's al-jady) på arton i bågarna och markera i motsatsen Kräftans cirkel (madār ra's al-sarṭān) som ett tecken. Sedan placerar du Väduren (ra's al-ḥamal) på den bågen och markerar i motsatsen. Därefter placerar du Kräftan (ra's al-sarṭān) på den och markerar på motsatsen. Sök sedan ett centrum som samlar de tre tecknen för dig och dra en linje över dem. Gör sedan från den andra sidan vad du gjorde i deras motsatser så att bågen i öst är bågen för gryningens uppkomst och den i väst är bågen för skymningens försvinnande."