De mest besökta platserna

  Bönetider efter delstater

  Gebetszeiten4 months ago

  al-Zarqālah (493 H) sa: Fajr är vid 18 grader.

  Hans namn är Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Yaḥyā al-Naqqāsh al-Zarqālī (al-Zarqālah) al-Tujibi och han avled år 493 enligt Hijra, vilket motsvarar år 1100. Instrumentmakaren och astronomen från Andalusien. Hans astronomiska instrument och verk skulle användas i ytterligare 400 år. Den store astronomen Nicolaus Copernicus citerade från hans verk...

  Abu Hudhayfah
  mehr
  Gebetszeiten4 months ago

  Al-Battānī (317H) sa: "Fajr är vid 18 grader."

  Han är Muḥammad ibn Jābir al-Ḥarrānī al-Battānī (317h) och han var den största och mest kända astronomen i den Islamiska Världen. Hans verk var betydelsefulla för utvecklingen av vetenskap och astronomi i Väst. De stora astronomerna i historien använde hans verk, bland dem Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler och Galileo Galilei. Han insåg användningen av trigonometri i astronomi och lade grunden för ytterligare utveckling av astronomi...

  Abu Hudhayfah
  mehr
  Gebetszeiten4 months ago

  Al-Biruni (440h) sade: "Fajr är vid 18 grader".

  Hans namn är Abu Rayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni. Han avled år 440 efter Hijra (1050). Han är en stor lärd och astronom. Och han kallas geodesins fader i modern tid. Av hans 146 böcker ägnade han 95 åt astronomi, matematik och geografi...

  Abu Hudhayfah
  mehr