Bönetider i Mariehäll

Sölvesborgs kommun

Sat, 21. Shaʻban 1445
2 mars 2024

Ytterligare tider
 • Nattbön

  (Sista tredjedelen av natten)

  01:01 - 04:43
 • Tid att fasta

  04:43 - 17:40
 • Fastans längd

  Fajr till Maghrib

  (sex timmar 17 minuter kortare än längsta i landet)

  13:52
 • Längsta varaktigheten i landet

  20:10
 • Tid mellan Ishaa och Fajr

  (två timmar 29 minuter kortare än längsta i landet)

  10:09
 • Längsta varaktigheten i landet

  12:39
Tidslinje för dagens bönetider

 1. Islamisk midnatt

  Slutet på Ischaa-tiden. Den islamiska midnatten refererar till mittpunkten mellan solnedgången (Maghrib) och gryningen (Fajr). Mittpunkten mellan 17:36 och 04:45 är 23:11.
 2. Midnatt

  Den nya dagen enligt solkalendern. Solen kommer idag, in sha Allah, att sjunka -41.34° under horisonten. Vissa dagar detta år kommer solen inte att sjunka djupare än -10.36°.
 3. Det sista tredjedelen av natten

  Det sista tredjedelen av natten anses inom islam vara en tid av stor betydelse och bör användas för tillbedjan och bön. Den islamiska natten börjar med Maghrib (17:36) och slutar med Fajr. Denna tid avser således perioden från 01:02 till Fajr (04:45).
 4. Falskt Fajr kan förekomma

  Den falska gryningen, även känd som falskt Fajr, hänvisar till ett naturfenomen som inträffar före den egentliga gryningen eller Fajr-bönstiden. Den kännetecknas av ett svagt sken vid horisonten som kan förväxlas med den verkliga gryningen. Den börjar dock tidigare och försvinner med den stärkande gryningen.
 5. Fajr-bönen med vidtagna försiktighetsåtgärder utförs för fastans skull

  Fastan börjar med Fajr. Dock är det som en försiktighetsåtgärd vanligt att dra av ungefär 2 minuter från den beräknade Fajr-tiden för fastan. Det är viktigt att notera att även om denna justerade tid möjliggör början av fastan, kan det vara för tidigt att utföra Fajr-bönen.
 6. Fajr

  Det sanna Fajr (18°) är referenspunkten för bönestiden. Under optimala förhållanden visas det första svaga ljuset vid horisonten, vilket markerar början på Fajr-bönstiden. Böner som utförs efter denna tid anses vara giltiga. Det finns dock en åsikt om att vänta lite efter denna tid, tills man är säker på att tiden har börjat.
 7. Fajr-bönen 15° (felaktig)

  Himlen vid 15° är betydligt ljusare jämfört med den vid 18°. Vid denna tidpunkt blir solens röda sken starkare. Även om det är tillåtet att utföra Fajr-bönen vid denna tid, är det viktigt att notera att det skulle vara för sent att börja fasta.
 8. Fajr-bönen 90 minuter före soluppgång (felaktig)

  Fajr-bönen 90 minuter före soluppgången (Schuruk) är giltig om den inträffar efter tiden för 18°. Det är dock inte korrekt att börja fasta vid denna tid. Den kortaste och längsta tiden mellan Fajr och Schuruk detta år är 68 och 189 minuter.
 9. Fajr-bönen 12° (felaktig)

  Vid detta skede är horisonten väl synlig, och konturerna av objekt på land eller till sjöss blir tydligare. Himlen visar en blandning av djupblått och röd-lila nyanser under den nautiska skymningen. Fajr-bönen vid denna tidpunkt skulle vara giltig, men att äta fram till denna tidpunkt skulle göra fastan ogiltig.
 10. Schuruk (soluppgång) med tillämpade försiktighetsåtgärder

  Solen bör nu vara precis under horisonten, men om du befinner dig på en bergstopp kan den synas tidigare. För att ta hänsyn till detta drar många bönetidsscheman av 2 minuter från den beräknade tiden för Schuruk som en försiktighetsåtgärd. Det anses vara riskabelt att inte slutföra bönen före denna justerade tid.
 11. Schuruk (soluppgång)

  Soluppgången enligt beräkning. I de flesta fall skulle det vara för sent för Fajr-bönen.
 12. Dhuhr

  Dhuhr-bönen börjar efter att solen har passerat sitt zenit (högsta punkt) och börjat sjunka. Den slutar med början av tiden för Asr-bönen (eftermiddagsbönen).
 13. Dhuhr med vidtagna försiktighetsåtgärder

  Även om tiden för Dhuhr-bönen kan beräknas exakt, rekommenderas det att utföra bönen lite efter denna beräknade tid.
 14. Asr

  Asr börjar när skuggan av ett objekt är lika med dess faktiska längd plus längden på dess skugga vid tiden för Dhuhr.
 15. Asr med vidtagna försiktighetsåtgärder

  Även om tiden för Asr-bönen kan beräknas exakt, rekommenderas det att utföra bönen lite efter denna beräknade tid.
 16. Asr (Hanafi)

  Asr enligt en åsikt i Hanafi-madhhab börjar när en föremålsskugga blir dubbelt så lång som dess faktiska längd plus längden av dess skugga under Dhuhr-bönen. Det bör noteras att detta endast är en åsikt från Hanafi-madhhab. Inte alla Hanafiter delar denna åsikt. Länder som Turkiet använder inte denna metod.
 17. Asrs slut

  Slutet på Asr-bönen inträffar så snart solljuset blir rött och man kan titta in i solen med blotta ögat. Det anses vara syndigt att försena bönen utöver denna tidpunkt. Det är dock fortfarande obligatoriskt att utföra Asr-bönen fram till tiden för Maghrib-bönen. I nödsituationer får bönen utföras även efter denna tid utan att det betraktas som en synd.
 18. Maghrib

  Solnedgången enligt beräkning och därmed den nya dagen enligt den islamiska kalendern. I många fall skulle det vara för tidigt att be och för tidigt att bryta fastan.
 19. Maghrib med vidtagna försiktighetsåtgärder

  Solen bör nu vara precis under horisonten, men om du bor på ett berg kan den fortfarande vara synlig. För att ta hänsyn till detta lägger många bönetidsscheman till 2 minuter till den beräknade tiden för Maghrib som en försiktighetsåtgärd. Det anses vara riskabelt att börja be eller bryta fastan innan denna justerade tid.
 20. Ischaa-bönen 12° (felaktig)

  Himlen visar en blandning av djupt blått och röd-lila nyanser under den nautiska skymningen. Ischaa-bönen vid denna tidpunkt skulle vara ogiltig under alla omständigheter.
 21. Ischaa-bönen 90 minuter efter solnedgång (felaktig)

  Ischaa-bönen 90 minuter efter solnedgången (Maghrib) är endast giltig om den inträffar efter Ischaa vid 17°. Den kortaste och längsta tiden mellan Maghrib och Ischaa detta år är 68 och 189 minuter.
 22. Ischaa-bönen 15° (hög risk)

  Himlen blir betydligt mörkare vid 15°. Det sista dagsljuset är nu endast svagt synligt nära horisonten. I områden med ljusföroreningar kan det konstgjorda ljuset redan vara starkare än solljuset. Himlens rödhet börjar nu försvinna. Den kan dock förbli synlig upp till 17°.
 23. Ischaa

  Ischaa-bönen börjar efter att rödheten från skymningen har försvunnit, vilket sker ungefär när solen är 17 grader under horisonten. Ischaa slutar vid den islamiska midnatten.
 24. Ischaa med vidtagna försiktighetsåtgärder

  För säkerhets skull utförs Ischaa 2 minuter senare.
 25. Islamisk midnatt

  Slutet på Ischaa-tiden. Den islamiska midnatten refererar till mittpunkten mellan solnedgången (Maghrib) och gryningen (Fajr). Mittpunkten mellan 17:40 och 04:43 är 23:10.
 26. Midnatt

  Den nya dagen enligt solkalendern. Solen kommer idag, in sha Allah, att sjunka -40.96° under horisonten. Vissa dagar detta år kommer solen inte att sjunka djupare än -10.36°.
 27. Det sista tredjedelen av natten

  Det sista tredjedelen av natten anses inom islam vara en tid av stor betydelse och bör användas för tillbedjan och bön. Den islamiska natten börjar med Maghrib (17:38) och slutar med Fajr. Denna tid avser således perioden från 01:01 till Fajr (04:43).