Al-Biruni (440h) sade: "Fajr är vid 18 grader".

Hans namn är Abu Rayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni. Han avled år 440 efter Hijra (1050). Han är en stor lärd och astronom. Och han kallas geodesins fader i modern tid. Av hans 146 böcker ägnade han 95 åt astronomi, matematik och geografi.

I sin bok "al-Qanoon al-Masoudi" skrev han:

"... och detta är gryningen (Fajr), som har tre typer: den första är spetsig, förlängd, upprätt, känd som den falska gryningen (Al-Fajr Al-Kadhib) och kallas också 'vargens svans' (Dhanab al-Sarhan), och den är inte relaterad till några religiösa lagar (Shari'a) eller officiella seder. Den andra typen är platt, utbredd över horisontens bredd, rund som en halvcirkel, belyser världen, vilket gör att djur och människor blir aktiva för sina rutiner och till vilken tillbedjans villkor (Ibadah) är knutna. Den tredje typen är en rödhet som följer och föregår solen, och den är som den första när det gäller religiös lag... och beroende på behovet av gryning (Fajr) och skymning, gjorde de lärda inom denna vetenskap sina observationer och härledde från dem tidens lagar, att när solen doppas under horisonten och detta utgör arton delar, är det tiden för gryning (Fajr) i öst och tiden för skymning i väst, och när det inte var något specifikt utan snarare blandat, fanns det meningsskiljaktigheter i denna lag (Kommentar: vilket innebär övergången från Fajr Al-Kadhib till Fajr al-Sadiq, vissa kände igen den sanna Fajr senare), så att vissa såg det som sjutton delar."